O firmie

Kancelaria Rachunkowo - Prawna działa od 1995 roku. Właścicielem firmy jest Beata Adaś - prawnik, doradca podatkowy numer 12225. Zapewniamy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa podatkowego, finansowego, gospodarczego oraz prawa pracy.


Świadczone przez nas usługi

Obsługa księgowa

 • prowadzenie rachunkowości:
 • - książki przychodów i rozchodów

  - ryczałt

 • prowadzenie dodatkowych ewidencji: środki trwałe, wyposażenie i inne
 • sprawowanie stałego nadzoru nad prowadzoną dokumentacją księgowo-podatkową
 • kontrola i weryfikacja ksiąg oraz ewidencji podatkowych, wyprowadzanie zaległości
 • Obsługa kadrowo - płacowa

 • prowadzenie obsługi kadrowej:
 • przygotowywanie projektów umów kształtujących stosunek pracy (umów o pracę, aneksów, porozumień, wypowiedzeń, oświadczeń itp.)

  prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej

  przygotowywanie wszelkiej dokumentacji, pism, zaświadczeń w trakcie procesu zatrudnienia

  naliczanie wynagrodzeń wraz ze świadczeniami dodatkowymi, rozliczeniem okresów choroby, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zaliczek na podatek dochodowy

  sporządzanie list płac

  rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło

  sporządzenie deklaracji podatkowych dot. podatku od wynagrodzeń oraz rozliczeń rocznych (pełny zakres)

  kartoteki wynagrodzeń

 • rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych:
 • prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą

  deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe z wykorzystaniem programu Płatnik

 • doradztwo zakresie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Doradztwo podatkowe

 • udzielanie porad, sporządzanie opinii z zakresu prawa podatkowego
 • dokonywanie analiz w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych oraz optymalizacji obciążeń podatkowych
 • kompleksowa obsługa powstających podmiotów: pomoc w wyborze formy prawnej, formy opodatkowania
 • uczestnictwo w postępowaniach kontrolnych, podatkowych i odwoławczych
 • reprezentowanie przed organami skarbowymi
 • pozyskiwanie opinii Urzędu Skarbowego w sytuacjach braku jednoznacznej wykładni prawa podatkowego
 • audyt podatkowy
 • konsultacje z zakresu korzystania z ulg i odliczeń od podatku
 • sporządzanie rozliczeń rocznych
 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów stale podnosimy swoje kwalifikacje.


  Telefon

  +48 603 172 644


  Godziny otwarcia

  Pon - pt: 08:00 - 18:00*

  Sb - nd: 10:00 - 16:00*

  *po wcześniejszym uzgodnieniu


  Lokalizacja

  Naftowa 45/1

  41-200 Sosnowiec